Koningsspelen

Op vrijdag 22 april hebben de Koningsspelen plaatsgevonden op de Klimboom. Een sportieve en gezellige dag. Sporten en bewegen, samen spelen. Samenwerken en plezier. In alle klassen stond een lekkere Koningslunch klaar. Er wordt teruggekeken op een erg  geslaagde dag.