Nieuws module

Nieuws

Veilig op de fiets

Op dinsdag 10 december hebben de groepen Fluweelboom en Populier een gastles van Veilig Verkeer Nederland gehad over het gebruik van een telefoon op de fiets: Veilig op de fiets... even niets! Het motto van de les was zien, leren en ervaren. De leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en appen in het verkeer. Aan het eind van de les hebben alle leerlingen hun naam op een poster gezet waarin ze toezeggen mee te doen aan de afspraak: geen mobiel op de fiets. 

Lees verder

Veilig op de fiets

Afsluiting Project 'Op Reis'

Op donderdag 31 oktober is het project rondom de Kinderboekenweek afgesloten. Enkele weken hebben we in de groepen gewerkt over het thema 'Op reis'. Naast veel leesactiviteiten heeft elke groep een land uitgekozen en zich in dat land verdiept. 

Lees verder

Afsluiting Project 'Op Reis'

Schrijfster in de klas

Op woensdag 30 oktober was de schrijfster Mariëtte Middelbeek te gast op school. Zij heeft meerdere jeugdboeken geschreven als ook boeken voor volwassenen. 

Lees verder

Schrijfster in de klas

Opening Kinderboekenweek

Op dinsdag 1 oktober is de Kinderboekenweek op de Klimboom geopend. In het teken van het thema 'Op reis' zullen de leerlingen over verschillende landen werken. Ook zal het lezen centraal staan door middel van verschillende activiteiten. De Klimboom heeft nu een eigen zwerfboekenstation: de zwerfboekenkast is officieel geopend. Leerlingen kunnen boeken die thuis niet meer gelezen worden inleveren bij dit station en kunnen boeken meenemen om te lezen en weer laten zwerven. 

Lees verder

Opening Kinderboekenweek

Smaaklessen bij het Agrifoodcluster

Op de donderdagen 12 en 19 september zijn de groepen Fluweelboom en Populier te gast geweest bij het Agrifoodcluster. Samen met het Aeres MBO werd een smaakles georganiseerd. De leerlingen hebben uitleg gehad over het bedrijf, hebben groenten gesneden voor een heerlijke groentesoep welke boven een houtsvuur gekookt werd en hebben een rondleiding over de akkers gehad waarbij een boer vertelde over de diverse gewassen die er groeien. 

Lees verder

Smaaklessen bij het Agrifoodcluster

Verkeersquiz Noordoostpolder

Een aantal weken geleden hebben de Goudenregen en de Fluweelboom meegedaan met de Verkeersquiz. De Klimboom behoorde tot de scholen die als hoogste scoorden. Omdat Dave en Giovanny op de Klimboom de hoogste score hadden, mochten zij de Klimboom vertegenwoordigen bij de Verkeersquiz van de Noordoostpolder. Jacob was reservefinalist. 

Lees verder

Verkeersquiz Noordoostpolder

Koningsspelen 12 april

Vrijdag 12 april vonden de Koningsspelen plaats op de Klimboom. Met een klimwand, een groot dartspel en enkele spelen was het plein vol sportende leerlingen. Het was fris, maar door het sporten werd iedereen toch warm. In sommige klassen werd samen ontbeten, in andere klassen samen geluncht. Kortom: een geslaagde dag! 

Lees verder

Koningsspelen 12 april

Klimboom haalt 556 euro op voor waterproject van Unicef

Op donderdag 21 maart vond de projectdag plaats, dit jaar voor een goed doel. De leerlingen waren met het voorstel van schoon drinkwater gekomen in landen waar dit niet aanwezig is. De opbrengst is geschonken aan het project Football for Water van Unicef, waar sanitair en watervoorzieningen bij scholen in Kenia en Ghana worden aangelegd. Voetbal wordt ingezet om de leerlingen dingen bij te brengen op het gebied van sociale vaardigheden en hygiëne. 

Lees verder

Ouderavond over de Kanjertraining

Op maandagavond 14 januari vond een ouderavond plaats over de Kanjertraining. Rianne Ridderinkhof van de IJsselgroep heeft de basis van de Kanjertraining uitgelegd aan de aanwezige ouders. Hoe er gewerkt wordt met de Kanjertraining op school, wat aandachtspunten zijn, hoe het nou zit met die petten, maar ook wat ouders hier thuis mee kunnen in hun opvoeding. Allemaal zaken die aan de orde zijn gekomen. Het was een fijne avond met een duidelijk verhaal. 

Lees verder

Ouderavond over de Kanjertraining

Voorleeswedstrijd op de Klimboom

Op de vrijdag voor de herfstvakantie vond op de Klimboom de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de Bovenbouw plaats. In de instructiegroepen lezen is hard geoefend en zijn voorverkiezingen gehouden. Negen leerlingen hebben deze vrijdag meegedaan. Alle negen lazen goed voor en ontvingen de complimenten van de jury, bestaande uit: Juf Henny, Juf Wieke en Meester Wim. Deze jury vond het erg moeilijk drie winnaars te kiezen, want alle negen leerlingen waren winnaars. Toch op de foto de uiteindelijke winnaars van de voorleeswedstrijd op de Klimboom. Gefeliciteerd! 

Lees verder

Voorleeswedstrijd op de Klimboom

Mooie opbrengst sponsorloop voor Compassion

Op vrijdag 8 juni hebben de leerlingen van de Klimboom zich enorm ingezet voor Compassion. Compassion  is een organisatie die zich inzet voor kinderen in armoede. Via een leerling zijn we in contact geraakt met Ariene Mol, die later dit jaar een muskathlon gaat lopen in Indonesië. De gehele opbrengst hiervan gaat naar Compassion. 

Lees verder

Mooie opbrengst sponsorloop voor Compassion

Koningsspelen op de Klimboom

Vandaag 26 april vonden op de Klimboom de Koningsspelen plaats. De leerlingen zijn actief bezig geweest op het plein, het veld en in de gymzaal. Tussen de middag is er in alle klassen gezamenlijk geluncht. Een gezellig dag. Iedereen fijne vakantie! 

Lees verder

Koningsspelen op de Klimboom

Max houdt zijn spreekbeurt tussen de uien

Dinsdag 20 maart mocht Max uit groep 8a zijn spreebeurt houden. Al heel lang wist hij waar hij het over wilde doen: het bedrijf Holland Onion, waar zijn moeder werkt. En al heel lang had hij een excursie voor zijn klas geregeld: de hele klas zou op school opgehaald worden, een rondleiding krijgen en weer naar school teruggebracht worden. 

Lees verder

Max houdt zijn spreekbeurt tussen de uien

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober is de Klimboom gesloten door de landelijke staking in het Primair Onderwijs. Medewerkers van de Klimboom ondersteunen de actie voor vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs, kleinere klassen en een eerlijke beloning voor het werk. Uit gesprekken in de personeelskamer blijkt dat het de medewerkers van de Klimboom vooral gaat om de toekomst van het beroep van leerkracht en onderwijsassistent. Met de steeds zwaarder wordende taken en een dreigend tekort aan leerkrachten wordt het beroep van leerkracht steeds minder interessant voor jonge mensen. Dit zal betekenen dat het onderwijs aan uw kinderen in gevaar komt! 

Lees verder

Afscheid schoolverlaters

Op dinsdag 18 juli heeft de Klimboom afscheid genomen van 26 schoolverlaters. Een musical, een vossenjacht en trakteren op pannenkoeken en ijsjes. Overdag de musical voor de medeleerlingen, de traktaties en 's middags in prachtig weer de vossenjacht. De schoolverlaters waren de vossen en mochten gezocht worden door de andere leerlingen van de school. Een groot succes. 's Avonds de afscheidsavond met de musical Rampenkamp en het afscheid in de eigen klas. Het ga jullie goed! 

Lees verder

Afscheid schoolverlaters