Nieuws module

Nieuws

Ouderavond over de Kanjertraining

Op maandagavond 14 januari vond een ouderavond plaats over de Kanjertraining. Rianne Ridderinkhof van de IJsselgroep heeft de basis van de Kanjertraining uitgelegd aan de aanwezige ouders. Hoe er gewerkt wordt met de Kanjertraining op school, wat aandachtspunten zijn, hoe het nou zit met die petten, maar ook wat ouders hier thuis mee kunnen in hun opvoeding. Allemaal zaken die aan de orde zijn gekomen. Het was een fijne avond met een duidelijk verhaal. 

Lees verder

Ouderavond over de Kanjertraining

Voorleeswedstrijd op de Klimboom

Op de vrijdag voor de herfstvakantie vond op de Klimboom de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de Bovenbouw plaats. In de instructiegroepen lezen is hard geoefend en zijn voorverkiezingen gehouden. Negen leerlingen hebben deze vrijdag meegedaan. Alle negen lazen goed voor en ontvingen de complimenten van de jury, bestaande uit: Juf Henny, Juf Wieke en Meester Wim. Deze jury vond het erg moeilijk drie winnaars te kiezen, want alle negen leerlingen waren winnaars. Toch op de foto de uiteindelijke winnaars van de voorleeswedstrijd op de Klimboom. Gefeliciteerd! 

Lees verder

Voorleeswedstrijd op de Klimboom

Mooie opbrengst sponsorloop voor Compassion

Op vrijdag 8 juni hebben de leerlingen van de Klimboom zich enorm ingezet voor Compassion. Compassion  is een organisatie die zich inzet voor kinderen in armoede. Via een leerling zijn we in contact geraakt met Ariene Mol, die later dit jaar een muskathlon gaat lopen in Indonesië. De gehele opbrengst hiervan gaat naar Compassion. 

Lees verder

Mooie opbrengst sponsorloop voor Compassion

Koningsspelen op de Klimboom

Vandaag 26 april vonden op de Klimboom de Koningsspelen plaats. De leerlingen zijn actief bezig geweest op het plein, het veld en in de gymzaal. Tussen de middag is er in alle klassen gezamenlijk geluncht. Een gezellig dag. Iedereen fijne vakantie! 

Lees verder

Koningsspelen op de Klimboom

Max houdt zijn spreekbeurt tussen de uien

Dinsdag 20 maart mocht Max uit groep 8a zijn spreebeurt houden. Al heel lang wist hij waar hij het over wilde doen: het bedrijf Holland Onion, waar zijn moeder werkt. En al heel lang had hij een excursie voor zijn klas geregeld: de hele klas zou op school opgehaald worden, een rondleiding krijgen en weer naar school teruggebracht worden. 

Lees verder

Max houdt zijn spreekbeurt tussen de uien

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober is de Klimboom gesloten door de landelijke staking in het Primair Onderwijs. Medewerkers van de Klimboom ondersteunen de actie voor vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs, kleinere klassen en een eerlijke beloning voor het werk. Uit gesprekken in de personeelskamer blijkt dat het de medewerkers van de Klimboom vooral gaat om de toekomst van het beroep van leerkracht en onderwijsassistent. Met de steeds zwaarder wordende taken en een dreigend tekort aan leerkrachten wordt het beroep van leerkracht steeds minder interessant voor jonge mensen. Dit zal betekenen dat het onderwijs aan uw kinderen in gevaar komt! 

Lees verder

Afscheid schoolverlaters

Op dinsdag 18 juli heeft de Klimboom afscheid genomen van 26 schoolverlaters. Een musical, een vossenjacht en trakteren op pannenkoeken en ijsjes. Overdag de musical voor de medeleerlingen, de traktaties en 's middags in prachtig weer de vossenjacht. De schoolverlaters waren de vossen en mochten gezocht worden door de andere leerlingen van de school. Een groot succes. 's Avonds de afscheidsavond met de musical Rampenkamp en het afscheid in de eigen klas. Het ga jullie goed! 

Lees verder

Afscheid schoolverlaters