Welkom op de website van SBO De Klimboom

'De Klimboom' is een Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor de regio Noordoostpolder en Urk. Ook zijn er leerlingen die afkomstig zijn uit de gemeenten Lemsterland in Friesland en Steenwijkerland in Overijssel. Dagelijks volgen ongeveer 130 leerlingen onderwijs in 9 groepen in Emmeloord.

De kernkwaliteiten van SBO De Klimboom zijn:

Elke leerling is uniek!

Planmatige afstemming op leerproblemen en gedrag

Een sterk pedagogisch klimaat

 

SBO De Klimboom is één van de 13 scholen van de SCPO in de Noordoostpolder en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noordoostpolder en Urk.(www.passendonderwijsnu.nl)

 

 

Laatste nieuws

Kalender

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Zomervakantie 2017

24-07-2017 / 01-09-2017

Herfstvakantie                

23-10-2017 / 27-10-2017

Kerstvakantie                  

25-12-2017 / 05-01-2018

Voorjaarsvakantie          

26-02-2018 / 02-03-2018

Goede Vrijdag + Pasen  

30-03-2018 / 02-04-2018

Koningsdag 

27-04-2018

Meivakantie                    

30-04-2018 / 11-05-2018

Pinksteren                        

21-05-2018

Zomervakantie

23-07-2018 / 31-08-2018

 

Schooltijden

08.30 - 14.00 uur (maandag t/m vrijdag)