Welkom op de website van SBO De Klimboom

'De Klimboom' is een Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor de regio Noordoostpolder en Urk. Ook zijn er leerlingen die afkomstig zijn uit de gemeenten Lemsterland in Friesland en Steenwijkerland in Overijssel. Dagelijks volgen ongeveer 130 leerlingen onderwijs in 9 groepen in Emmeloord.

De kernkwaliteiten van SBO De Klimboom zijn:

Elke leerling is uniek!

Planmatige afstemming op leerproblemen en gedrag

Een sterk pedagogisch klimaat

 

SBO De Klimboom is één van de 13 scholen van de SCPO in de Noordoostpolder en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noordoostpolder en Urk.(www.passendonderwijsnu.nl)

 

 

Laatste nieuws

Kalender

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Zomervakantie 2018

23-07-2018 / 31-08-2018

Herfstvakantie                

22-10-2018 / 26-10-2018

Kerstvakantie                  

24-12-2018 / 04-01-2019

Voorjaarsvakantie          

18-02-2019 / 22-02-2019

Goede Vrijdag + Pasen  

19-04-2019 / 22-04-2019

Meivakantie                    

23-04-2019 / 03-05-2019

Hemelvaartsweekend

30-05-2019 / 31-05-2019

Pinksteren                        

10-06-2019

Zomervakantie

15-07-2019 / 23-08-2019

 

Schooltijden

08.30 - 14.00 uur (maandag t/m vrijdag)