Welkom op de website van SBO De Klimboom

'De Klimboom' is een Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor de regio Noordoostpolder en Urk. Ook zijn er leerlingen die afkomstig zijn uit de gemeenten Lemsterland in Friesland en Steenwijkerland in Overijssel. Dagelijks volgen ongeveer 130 leerlingen onderwijs in 9 groepen in Emmeloord.

De kernkwaliteiten van SBO De Klimboom zijn:

Elke leerling is uniek!

Planmatige afstemming op leerproblemen en gedrag

Een sterk pedagogisch klimaat

 

SBO De Klimboom is één van de 35 scholen van AVES in de Noordoostpolder en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noordoostpolder en Urk.(www.passendonderwijsnu.nl)

 

 

Laatste nieuws

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Zomervakantie 2019

15-07-2019 / 23-08-2019

Herfstvakantie                

21-10-2019 / 25-10-2019

Kerstvakantie                  

23-12-2019 / 03-01-2020

Voorjaarsvakantie          

17-02-2020 / 21-02-2020

Goede Vrijdag + Pasen  

10-04-2020 / 13-04-2020

Koningsdag

27-04-2020

Meivakantie                    

27-04-2020 / 08-05-2020

Hemelvaartsweekend

21-05-2020 / 22-05-2020

Pinksteren                        

01-06-2020

Zomervakantie

06-07-2020 / 14-08-2020

 

Schooltijden

08.30 - 14.00 uur (maandag t/m vrijdag)

Studiedagen 

woensdag 20 mei 2020 en vrijdag 12 juni 2020

Vrije vrijdagen groep 1/2

30-08 / 06-09 / 20-09 / 04-10 / 18-10 / 01-11 / 08-11 / 22-11 / 06-12 / 13-12 / 10-01 / 24-01 / 07-02 / 14-02 / 13-03 / 20-03 / 29-05 / 19-06 / 26-06

Vrije vrijdagen groep 3

20-09 / 18-10 / 22-11 / 06-12 / 14-02 / 13-03 / 26-06